KultURO - UROdzeni ZDROWI

Title
Przejdź do treści
LEKCJE PROZDROWOTNE
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Zeszłoroczny pilotaż tego zadania, skłonił nas do tego, aby z profilaktyką zdrowia urologicznego dotrzeć do szerszego grona uczniów. W ramach tego zadania opracowana zostanie 45 minutowa lekcja, która następnie, w profesjonalnym studio zostanie nagrana i rozdystrybuowana do krakowskich szkół ponadpodstawowych. Za opracowanie materiałów odpowiedzialni będą lekarz urologii we współpracy z edukatorem zdrowotnym.

Podczas lekcji, zwrócona zostanie uwaga na to jak ważna jest profilaktyka oraz w jaki sposób obserwować i rozmawiać z rodzicami na tematy najważniejsze, do których szczególnie, należy troska o zdrowie. Spotkanie edukacyjne będzie prowadzone przez wybitnych specjalistów urologii, którzy wytłumaczą na jakie symptomy szczególnie zwrócić uwagę.

KONKURS PLASTYCZNY
DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH I PONADPODSTAWOWYCH

Chcąc zwizualizować tematykę zdrowia, a przez to dotrzeć do kolejnej grupy wiekowej chcielibyśmy zaproponować konkurs na przygotowanie amatorskiego plakatu dotyczącego tematyki profilaktyki urologicznej. Konkurs podzielony zostanie na 2 kategorie:

uczelnie wyższe (np. ASP)
szkoły ponadpodstawowe

Zwycięski plakat będzie częścią kampanii promującej działania profilaktyczne w ramach KultURO 2023


NAGRODZENI:
I MIEJSCE - EWA O.
PROBLEM UROLOGICZNY - NIE WSTYDŹ SIĘ PROSIĆ O POMOC
II MIEJSCE - EMILIA T.
PROBLEM UROLOGICZNY - MASZ WYBÓR
III MIEJSCE - DOMINIKA J.
O URODĘ TEŻ MUSISZ DBAĆ
WYRÓŻNIENIE - JULIA M.
JAK DBAĆ O NERECZKI, BY NIE BYŁO USTERECZKI
WYRÓŻNIENIE - ALEKSANDRA G.
PROFILAKTYKA

FILMY EDUKACYJNE
DLA SENIORÓW

Aby zwrócić uwagę, że profilaktyka ważna jest na każdym etapie życia, przygotowane zostaną filmy edukacyjne, które następnie dystrybuowane zostaną w miejscach uczęszczanych przez krakowskich seniorów tj. Uniwersytety III Wieku, Centra Aktywności Seniorów (CAS), kluby seniorów czy domy spokojnej starości.

INFOLINIA

Eksperci, zajmujący się problemami urologicznymi podkreślają i wyróżniają trzy główne przyczyny, dla których tak niechętnie Polacy zgłaszają się na badania profilaktyczne. Po pierwsze jest to dla nich kwestia krępująca, co spotęgowane jest tym, że ciągle, charakteryzujemy się niską świadomością w zakresie profilaktyki i diagnostyki nowotworu gruczołu krokowego. Trzecią z wymienianych przyczyn jest brak odpowiedzialności i troski o własne zdrowie.

Dlatego też wychodząc naprzeciw i chcąc złamać obowiązujące tabu, uruchomimy infolinię dla mieszkańców Krakowa, przy której przez miesiąc (od poniedziałku do piątku) będzie dyżurował, i odpowiadał na pytania lekarz urolog.

Infolinia będzie czynna w dniach 26.09-30.09.2022
w godzinach 12.00-14.00
Tel. +48 459-595-566.


DZIEŃ OTWARTY
W GABINETACH UROLOGICZNYCH

W ramach tej aktywności, we współpracy ze krakowskimi szpitalami chcielibyśmy zorganizować dzień otwarty w gabinetach urologii. O akcji informować będziemy zarówno w mediach jak i podczas prowadzonych zajęć edukacyjnych.

Dzień otwarty w poradni urologicznej w Szpitalu Żeromskiego odbędzie się w dniu 24.09.2022 w godzinach 8.00-12.00
Porady będą udzielane tylko zarejestrowanym wcześniej pacjentom.
Na bezpłatną konsultację można zarejestrować się dzwoniąc w dniach 21-23.09.2022 w godzinach 9.00-12.00 na numer telefonu: 12 622 95 29

KONCERT

Festiwal KultURO to porządna dawka muzycznej energii! Niezwykły koncert rockowy z prof. Piotrem Chłostą na czele jest wizytówką festiwalową i stałym punktem na liście wydarzeń KultURO. W wydarzeniu udział wezmą: Marek Piekarczyk, Piotr Cugowski, Janusz Grzywacz i debiutant festiwalowy: formacja Trzynasta W Samo Południe.

Plenerowy koncert odbędzie się 24 września 2022 w klubie muzycznym Forty Kleparz, start godz. 18.00.

Wstęp bezpłatny.
Wróć do spisu treści