KultURO - UROdzeni ZDROWI

Title
Przejdź do treści
KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z KLAS 1-3
"ZDROWY TATA"

Chcąc zwrócić uwagę najmłodszych na to, jak ważna jest profilaktyka, zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pod nazwą „Zdrowy Tata”! Konkurs skierowany jest do mieszkańców Krakowa o powiatu krakowskiego w wieku od 7 do 9 lat.

Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie krakowskich i podkrakowskich szkół podstawowych z klas 1-3, a dla zwycięzców przygotowane zostaną drobne upominki.
Żeby wziąć udział w konkursie musisz być uczniem klas 1-3 szkoły podstawowej ze szkoły podstawowej na terenie Miasta Kraków i powiatu krakowskiego.

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie twój opiekun prawny musi wypełnić formularz zgłoszenia zamieszczony w regulaminie i przesłać go do nas wraz z wykonaną
przez Ciebie pracą plastyczną na adres: ul. Grabarska 13/3, 31-131 Kraków z dopiskiem „konkurs plastyczny”

Termin nadsyłania prac upływa 15 października 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego)

Rejestracja odbywa się poprzez uzupełnienie i odsalanie (wraz z pracą plastyczną) formularza rejestracyjnego stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Minimalny rozmiar pracy nie może być mniejszy niż A4 (kartka bloku rysunkowego).

Praca powinna zostać podpisana przez Ciebie oraz opiekuna prawnego, który widnieje na formularzu.

Dla laureatów konkursu (pierwsze 3 miejsca) organizator przygotował drobne nagrody.


ZASADY KONKURSU
Wróć do spisu treści