FUNDATOR - UROdzeni ZDROWI

Title
Przejdź do treści
prof. dr hab. n. med. Piotr L. Chłosta, FEBU, FRCS (Glasg.)
chirurg, specjalista urolog, profesor zwyczajny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ CM) w Krakowie
Główne kierunki zainteresowań naukowych i zawodowych prof. p. Chłosty, to: urologia onkologiczna, endourologia, urologia laparoskopowa oraz nauczanie urologii.

  • kierownik Katedry i Kliniki Urologii UJ CM w Krakowie,
  • kierownik Oddziału Klinicznego Urologii i Urologii Onkologicznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie
  • konsultant naukowy Kliniki Urologii w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach,
  • prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego (od 2015 roku).

Prof. Piotr Chłosta jest absolwentem Szkoły Muzycznej im. G. Bacewicz we Wrocławiu w klasie skrzypiec i Wydziału Lekarskiego wrocławskiej Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich. Uzyskał specjalizację z zakresu chirurgii ogólnej (1995) oraz II st. urologii (1998). Habilitował się w 2010 roku, w 2014 otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. W latach 2004–2012 konsultant wojewódzki w dziedzinie urologii dla województwa świętokrzyskiego. Profesor wizytujący Universitätsklinikum für Urologie Carl Gustav Carus Dresden i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Wieloletni działacz i obecny prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego (PTU). W latach 2008 - 2015 przewodniczący Sekcji Endourologii i ESWL PTU, a w latach 2002–2014 delegat PTU do Europejskiej Rady Urologii (European Board of Urology). Członek Honorowy Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich, Węgierskiego i Słowackiego Towarzystwa Urologicznego oraz New York Section of American Urological Association. Członek egzekutyw i członek rzeczywisty wielu towarzystw naukowych, m.in. European Association of Urology (EAU), Association of Academic European Urologists (AAEU), Laparoscopy Working Group of European Section Uro-Technology (ESUT), European Association of Urology Section of Uro - Oncology (EAU - ESOU), American Urological Association (AUA), a od 2014 roku Royal College of Surgeons (FRCS[Glasg]).

Redaktor i współautor pierwszego w Polsce Atlasu Laparoskopii Urologicznej. Wprowadził do rodzimej urologii szereg nowatorskich metod operacyjnych i oryginalnych modyfikacji sposobów leczenia zabiegowego. W przeszłości – jako uczeń profesora Andrzeja Borówki, kierownik Kliniki Urologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i profesor nadzwyczajny w Klinice Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – rozwinął minimalnie inwazyjną metodę biopsji mającą zastosowanie w przypadku znacznie zaawansowanego raka pęcherza moczowego oraz współtworzył i wdrożył metodę przezskórnej cystolitotrypsji (PCCL) w leczeniu chorych na kamicę pęcherza moczowego.
Wykonał pierwsze w Polsce i jedne z pierwszych na świecie laparoskopowe wycięcie zaotrzewnowych węzłów chłonnych u chorych na przerzutowego raka jądra, jako pierwszy w Polsce wytworzył zastępczy pęcherz jelitowy wyłącznie laparoskopowo oraz wykonał jako pierwszy urolog na świecie operację wszczepienia sztucznego zwieracza wokoło cewki sterczowej u mężczyzny metodą laparoskopii.

Jest autorem lub współautorem ponad 250 prac naukowych opublikowanych w recenzowanych medycznych czasopismach naukowych w kraju i za granicą oraz kilkunastu rozdziałów w książkach.

Laureat wielu nagród krajowych i międzynarodowych, w tym Ministra Zdrowia RP. Laureat Distinguished Service Award przyznanej przez Europejską Radę Urologii (EBU) w roku 2014. Doktor honoris causa Uniwersytetu Medycznego im. I. Semmelweisa w Budapeszcie. Członek Kapituły Konkursu Prix Galien Polska. Ambasador Kongresów Polskich. Odznaczony Golden Pin EBU (European Board of Urology) za zasługi w dziedzinie edukacji i kształcenia podyplomowego w urologii w wymiarze europejskim. Człowiek Roku 27 edycji plebiscytu Ludzie Krakowa 2018 r. Wyróżniony w 15 edycji konkursu Wolontariatu św. Eliasza oraz Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie tytułem Miłosierny Samarytanin Roku. Pomysłodawca i dyrektor programowy festiwalu KultURO, imprezy naukowo - kulturalnej odbywającej się w Krakowie dedykowanej promowaniu kultury zdrowotnej w dziedzinie urologii i profilaktyce chorób układu moczowego. Współzałożyciel, lider i gitarzysta zespołu rockowego EndoPower.

Wróć do spisu treści